Skip Ribbon Commands
Skip to main content
A Monarquía na Historia de España
 


"Regnorum Hispaniae nova descriptio". 1631. Willem Blaeu.

 

A monarquía, nas súas diferentes concepcións e modalidades, veu sendo de modo predominante a forma de goberno, ou de máxima organización do poder político, que se coñeceu en España e nos seus territorios adxacentes e insulares ao longo da historia. Neste sentido, a historia político-institucional de España, coma a doutros países europeos, é en parte a historia da súa monarquía e dos seus reis.

Reais Sitios

Reais Sitios

Patrimonio Nacional administra e xestiona os bens que a Coroa lle cedeu ao Estado, conservando o seu dereito de uso e tendo, entre outros, un triplo obxectivo: poñer á disposición de toda a cidadanía un dos conxuntos culturais máis importantes de Europa; conservar e restaurar os seus bens históricos mobles e inmobles e preservar e respectar o medio, a flora e a fauna dos bosques e xardíns que administra.

LD:20:14:2