Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sa Majestat la Reina Letizia

Llegir és una bona manera de connectar amb altres, d'eixamplar la nostra vida. És la base de tot l'aprenentatge i, per tant, del procés de comprensió del món i de nosaltres mateixos. Llegir és una actitud vital. En llegir obtenim el benefici de pensar, així que invertir esforç en la lectura té un guany assegurat, risc nul i tota la rendibilitat

Madrid, 22.3.2011

Discursos

"... la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz ..."

Palabras de Su Majestad la Reina en la presentación del proyecto "Todos contra el Cáncer”

Real Fábrica de Tapices. Madrid, 2.2.2023S.M. la Reina

Àlbum biogràfic

Boda de SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias Fotografía oficial de S.M. la Reina Doña Letizia.© Casa Real5/22/2004.
Fotografies Oficials