Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sa Majestat la Reina Letizia

Al nostre país tres milions de persones, molts d'ells xiquets i joves, patixen una malaltia minoritària. És, per tant, una tasca prioritària en la nostra societat donar-hi major visibilitat, sensibilitzar i aconseguir que tots ens comprometem amb la seua lluita diària

Berlin (Alemania), 1.3.2010