Skip Ribbon Commands
Skip to main content

A Súa Maxestade a Raíña dona Letizia

Ler é unha boa maneira de conectar con outros, de ensanchar a nosa vida. É a base de toda aprendizaxe e, polo tanto, de todo proceso de comprensión do mundo e de nós mesmos. Ler é unha actitude vital, ao ler obteremos o beneficio de pensar, así que investir esforzo na lectura ten ganancia asegurada, nulo risco e toda a rendibilidade

Madrid, 22.3.2011